Kładka pieszo-rowerowa na Wi¶le - projekt prac geologicznych, wiercenia