PGBW HYDROGEO wykonuje:

 • Mikropale
 • Mikropale iniekcyjne
 • Pale wiercone
 • Wzmacnianie gruntów, fundamentów
 • Zabezpieczenie, odwadnianie wykopów
 • Projekty, dokumentacje:
  • geologiczno-inżynierskie
  • hydrogeologiczne
  • geotechniczne
 • Specjalistyczne geotechniczne badania terenowe
 • Sondowania (CPTU, DPSH, SPT i inne)
 • Wiercenia rdzeniowe
 • Kompleksowe rozpoznanie terenów osuwiskowych